ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรี / มีประสบการณ์)
2.ช่วยปฏิบัติงานงานครัว 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.3 / มีประสบการณ์)
3.ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ม.3 / มีประสบการณ์)
4.ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.3 / มีประสบการณ์)
5.ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.6 / มีประสบการณ์)
6.ช่วยปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.3 / มีประสบการณ์)
7.ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ป.ตรี / มีประสบการณ์)
8.ช่วยปฏิบัติงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.6 / มีประสบการณ์)
9.ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ป.6 / มีประสบการณ์)
10.ช่วยปฏิบัติงานคนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ม.3 / มีประสบการณ์)
11.ช่วยปฏิบัติงานคนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ป.6 / มีประสบการณ์)

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2563ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7652-9699

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร