ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

  • จำนวน 41 อัตรา (ส่วนกลาง 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 40 อัตรา)
  • ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท
  • สามารถสอบถามรายเลียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-502 6760 และ 02 – 502 6198

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://27.254.39.141/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร