ประกันสังคม จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพแล้ว)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

**ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร