อบต.บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

อบต.บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา
อบต.บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

อบต.บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท
 8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท
 9. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 – 13,285 บาท
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 2. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 3. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 4. คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย) 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 5. คนงาน 6 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 7. คนงานประจำรถขยะ 6 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 8. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

วิธีการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร