โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัคร 31 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัคร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 31 อัตรา
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัคร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 31 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัคร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 31 อัตรา

ข้าราชการ คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

1.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

พนักงานราชการ คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

1.นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
2.นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
4.นายข่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
3.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
4.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
5.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
6.พนักงานบริการ(รปภ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

1.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
2.นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3.นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://narahos.thaijobjob.com/