โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 31 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 31 อัตรา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 31 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำ ฝ่ายการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 9,480 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

  • ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 13 อัตรา
  • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2). พนักงานช่วยงานบริการ ประจำ ฝ่ายการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

  • ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 17 อัตรา
  • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3). พนักงานช่วยงานขับรถยนต์ ประจำ งานยานพาหนะ
อัตราค่าจ้าง 8,590 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

  • ประจำงานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา
  • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2563 สมัครด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://203.131.209.219/e-Recruitment/index.php
สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร. 0-2926-9368 หรือ 0-2926-9369

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร