พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 83 อัตรา

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 83 อัตรา
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 83 อัตรา

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

อัตราค่าจ้าง วันละ 360-. บาท

ปฏิบัติงานวันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร