การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งทรับสมัคร

 1. สถาปนิก 8
 2. วิศวกร 8 (ไฟฟ้า)
 3. วิศวกร 8 (โยธา)
 4. นิติกร 6
 5. บุคลากร 6
 6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6
 7. นักวิชาการ 6
 8. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
 9. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6
 10. พนักงานบัญชี 6
 11. พนักงานพัสดุ 6
 12. ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)
 13. ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
 14. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5
 15. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)
 16. ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส)
 17. พนักงานการสินค้า 5
 18. พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)
 19. พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
 20. ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)
 21. พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)
 22. พนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
 23. พยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
 24. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3
 25. พนักงานปากเรือ 2 (พนักงานขุด)

วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบ จะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://portjob63.com/

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม PDF

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม PDF