สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

3.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

4.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร