กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
  ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
  ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ค่าตอบแทน 11,500-12,650 บาท
  จำนวน 4 อัตรา
 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  ค่าตอบแทน 11500-12650 บาท
  จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็ม PDF

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็ม PDF