กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 42 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครด้วยตนเอง

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 42 อัตรา
ที่ชื่อตำแหน่งอัตราว่าง (อัตรา)ค่าตอบแทน (บาท)
1เภสัชกร716,920 /19,680
2นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 215,960
3นักทรัพยากรบุคคล213,300
4เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี310,200
5เจ้าพนักงานธุรการ310,200
6เจ้าพนักงานพัสดุ310,200
7พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 110,200
8พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 47,590
9พนักงานบริการ77,590
10พนักงานประกอบอาหาร67,590
11พนักงานเปล47,590

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศฉบับเต็ม PDF

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศฉบับเต็ม PDF