กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
4.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
6.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
11.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร